SIGNILSKÄR / ENSKÄR

Signilskärs läge som Ålands näst västligaste utpost mot Sverige, efter Märket som ligger direkt på gränsen mellan Finland och Sverige, har spelat stor roll under historien. På Signilskär finns idag ruinerna av ett kapell som tros härstamma från medeltiden. I kapellruinerna har ett 50-tal silvermynt som kunnat dateras från 1100/1200-talet fram till 1600-talet hittats. Mynten tros ha använts vid offer. Kapellet restaurerades 1948.

Idag är Signilskär obebott. Förutom kapellruinen finns det tre byggnader kvar, rester av en gammal väderkvarn samt en grund hamn som anlades 1846. På den närbelägna ön Enskär finns en välbevarad lotsstuga från 1867 med en inbyggd, icke aktiv, fyr.

Det Signilskär dock är mest känt för är dess fågelliv. Redan 1927 uppfördes en station för studier av flyttfåglar på ön. Området kring Signilskär är befolkat av många olika slags sjöfåglar som både häckar och övervintrar på holmarna. Bland de hotade arter som finns i området kan havsörn och silltrut nämnas.

Enkel resa till Signilskär tar ca 20 min med M/S Sefyr från Käringsunds gästhamn.