SÄLSAFARI

Gråsälen lever i havet hela året, utom några veckor i mars då den föder sin kut och parar sig, samt i maj då den ska ömsa päls.

Den både sover och äter till havs, och är anpassad för att klara det höga trycket på flera hundra meters djup. Honan parar sig två veckor efter att hon fött sin kut, och är alltså dräktig 11,5 av årets 12 månader.
Vid födseln är kuten vit och väger ungefär 10 kg. Sälmjölken är fetare än grädde, och redan efter tre veckor kan kuten väga 40 kg.
Strömming är gråsälens huvudföda. Vuxna sälar kan även äta andra fiskarter, men strömmingen är viktigast för sälen livet ut. En fullvuxen säl kan äta upp till 7 kg fisk per dygn.

I vattnen kring Märkets fyr och specifikt på ön Sankorna finns en stor sälkoloni om ca 200 individer av både gråsäl och vikare.

Under färden till Märket håller vi utkik efter sälarna.